Oppijana

Elinikäinen oppiminen ei ole minun mielestä mikään tyhjä ilmaisu. Minua kiinnostaa useat eri aiheet, joista haluan oppia lisää ja kehittää taitojani. Tässä muutama tärkeä alue, joista kirjoitan kokemuksia blogissani.

LUOVUUS

Luovuutta välillä mystifioidaan ja pelätään sen katoavan, jos liian hyvin ymmärtää sen olemuksen. Luova ajattelu voidaan mieltää kaksivaiheiseksi prosessiksi, jossa ensin muodostetaan luovia ideoita ja sen jälkeen niitä arvioidaan ja jalostetaan. Tämän prosessin avulla syntyneiden ideoiden työstäminen kokonaisuuksiksi ja käytännön toimenpiteiksi on koko suunnittelutyön ydin.

Opettaminen ja oppiminen

Opettajaopintojeni tärkein havainto oli, että myös tätä taitoa on mahdollista kehittää jatkuvasti lisää. Työn ohessa välillä unohtuu kriittisesti tarkastella omaa toimintaansa ja nämä opinnot kannustavat minua jatkamaan dialogisemman oppijayhteisön rakentamista. Yritän luokassa olla avoin autenttinen opettaja, joka omalla persoonallaan kannustaa oppijoita osallistumaan yhteiseen dialogiin keskittyneesti, symmetrisesti ja vertaisina. Jaan myös omia oppimiskokemuksia samalla tavalla kuin jaan kokemuksiani omasta ammattialastani.

Onnellisuus

Omaa aitoa onnellisuutta voi kehittää. Aidolla onnellisuudella tarkoitan alunperin kreikan kielen sanaa eudaimonia, joka voidaan kääntää yksinkertaisesti onnellisuudeksi, tai toisaalta sen voi kääntää kukoistukseksi tai hyvin eletyksi elämäksi. Se usein nähdään vastakohdaksi hedonistiselle, nautinnolliselle, onnellisuudelle, joka voi olla kovin lyhyt aikaista ja jatkuva nautinnon tavoittelu vähentää onnellisuutta.

Muisti ja keskittyminen

Aivot ovat ”lihas” ja jos niitä ei treenaa, heikentyy teho. Keskittyminen on yksi onnellisuutta lisäävä keino, on sitten puhe flow-teoriasta tai meditaatiosta.

Työvälineet

Hyvät työvälineet parantavat tekijän tehokkuutta, mutta ne myös siirtävät aikaa suunnitteluun ja kehittämiseen. Odotan innolla automaation ja koneoppimisen mukana tuomia keinoa poistaa turhaa työtä prosessista ja antaa tekijöille enemmän tilaa keskittyä oleelliseen. Digitaalisuus on edelleen alkutaipaleella ja vieläkin monet sen sovellukset pyrkivät jäljittelemään ihmisen (etenkin sen oppisalgoritmin kehittäjän) toimintaa ja logiikkaa. Kehitys on kuitenkin nopeaa ja jo nyt ovat hyödyt huomattavat oman ammattialan työnkuluissa.

anttialanko_linna_aune_mod
kuva: Aune Alanko (ikä kuvan ottamisen aikaan 3 vuotta)