Opettajana

Olen edennyt opettajaksi pienin askelin. Sain ensimmäiset kokemukseni opettamisesta, kun minua pyydettiin opettamaan omaan kouluuni, Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemiaan. Pidin lyhyitä kursseja työvälineistä kulttuurituottaja ja mainonnan suunnittelun opiskelijoille. Nämä kokeilut jatkuivat vielä myöhemmin Turun Ammattikorkeakoulun täydennyskoulutus-puolella, Turun Kesäyliopistolla ja näistä kokemuksista muodostui myös vuonna 2008 polku Raisioon ja siellä senaikaiseen Raision kauppaopistoon sekä aikuisopisto Timaliin.

Vuonna 2015 opetustyöni kehittyi päätoimiseksi, kun graafisen suunnittelun työvälineiden ja verkkosivujen valmistuksen lisäksi opettamani aiheet laajenivat sähköiseen liiketoimintaan verkkokaupan, sosiaalisen median ja hakukoneoptimoinnin muodossa.

Vuonna 2019 aloitin työni Turun ammattikorkeakoulussa. Toimin Taideakatemiassa media-alan visuaalisen suunnittelun opettajana.

Opetustyö

2019-
visuaalisen suunnittelun opettaja / lehtori (Turun AMK:n Taideakatemia, media-ala)

2015-2019
päätoiminen tuntiopettaja (Rasekon ammattiopisto)

2008-2015
sivutoiminen tuntiopettaja (Raision kauppaopisto, Aikuisopisto Timali, Rasekon ammattiopisto)

Lyhytkoulutuksia
Turun Kesäyliopisto, Turun AMK/Taideakatemia, Turun AMK/Täydennyskoulutus, Humak, Turun kaupungin nuorisotoimi

Koulutus

2019-2021
Kulttuurialan ylempi AMK, media- ja kulttuuriyrittäjyys (Turun AMK:n Taideakatemia)

2018-2019
AmO (HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu)

1998-2004
Viestintä- ja kuvataidealan ammattikorkeakoulututkinto / medianomi / mainonnan suunnittelu (Turun AMK, kulttuuri/Turun taideakatemia)

ukot